Suggest a link dating


29-Feb-2020 02:26

Aby móc dostarczać produkty Facebooka, musimy przetwarzać informacje na Twój temat.Rodzaje gromadzonych informacji zależą od sposobu, w jaki korzystasz z naszych produktów.Dowiedz się więcej na temat tego, jak wykorzystujemy informacje o Tobie do personalizowania wrażeń na Facebooku i Instagramie, w tym funkcji, treści i rekomendacji w produktach Facebooka.Możesz także dowiedzieć się więcej na temat tego, jak dobieramy wyświetlane Ci reklamy.Wykorzystujemy posiadane informacje, aby przesyłać Ci wiadomości marketingowe, komunikaty na temat naszych produktów i informować Cię o naszych zasadach i regulaminach.Używamy ich również, aby odpowiadać na Twoje prośby o kontakt.W niniejszych zasadach opisano informacje, które przetwarzamy w celu obsługi Facebooka, Instagramu, Messengera i innych produktów i funkcji oferowanych przez Facebook (dalej produkty Facebooka lub produkty).

Wymagamy, aby przed udostępnieniem nam Twoich danych partner miał uprawnienia do ich gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania.na temat grup lub wydarzeń, które mogą Cię zainteresować, lub tematów, które być może zechcesz obserwować) w naszych produktach i poza nimi.Aby tworzyć spersonalizowane, unikatowe i trafne produkty, wykorzystujemy Twoje kontakty, preferencje, zainteresowania i działania w oparciu o dane, które uzyskujemy od Ciebie i innych osób (w tym wszelkie dane pod szczególną ochroną, które zdecydujesz się udostępnić i na których udostępnianie wyrażasz wyraźną zgodę); informacje o sposobie wykorzystywania naszych produktów i interakcji z nimi oraz informacje o osobach, miejscach i rzeczach, z którymi jesteś związany(a) i którymi się interesujesz w naszych produktach i poza nimi.Dowiedz się, jak udostępniamy informacje tym partnerom.

Wykorzystujemy posiadane informacje do weryfikowania kont i działań, zwalczania niewłaściwych zachowań, wykrywania spamu i zapobiegania mu oraz innym przykładom niewłaściwego wykorzystywania produktów, utrzymywania integralności naszych produktów oraz do promowania bezpieczeństwa użytkowników i danych w produktach Facebooka i poza nimi.

Wykorzystujemy posiadane informacje (z zastrzeżeniem Twoich ustawień) zgodnie z poniższym opisem do dostarczania i obsługi produktów Facebooka i powiązanych usług opisanych w Regulaminie Facebooka i Regulaminie serwisu Instagram.